Blog Center
  1. Home >
  2. Blog Detail

Máy rửa cát

M Y RỬA C T. M y nghiền c t l sảm phẩm kh ng thể thiếu trong trong d y chuyền nghiền c t. C c c nh xoắn của m y sẽ quay tạo chuyển động của d ng nước sẽ rủa sảm phẩm c t sau khi nghiền c lẫn bột, tạp chất v đồng thời sẽ m c c c sảm phẩm c t sạch ra băng

Get Price
toTop
Click avatar to contact us