Blog Center
  1. Home >
  2. Blog Detail

Khoan tay thủ công

Khoan tay thủ c ng đa năng mini Sản phẩm được thiết kế dạng khoan thủ c ng, d ng sức của b n tay để khoan những đồ vật nhỏ, cần độ ch nh x c cao, đặc biệt khi l m v ng tay, chuỗi hạt. Bộ khoan tay đi k m bộ 10 mũi khoan mini c c cỡ với c c cấp đường k nh 1mm. 1.5mm, 2

Get Price
toTop
Click avatar to contact us